En
(+9821) ٨٨٧٥٤٥٦٣

خط مشی شرکت

• در راستای حفظ یکنواختی کیفیت محصولات , شرکتهای تولید کننده ی طرف قرارداد  هر ساله توسط شرکتهای ارزیاب بازدید و ارزیابی میگردند .
• قطعات یدکی خودرو خریداری نیز قبل از ارسال بر اساس کیفیت تعریف شده در استانداردهای شرکتهای خودروساز مادر, توسط شرکتهای بازرسی بین المللی مورد بازرسی قرار می گیرند .
• شرکت آرین کادک بطور مستمر با اخذ بازخوردهای مشتریان خود , سطح کیفی محصولات خود را کنترل و در صورت لزوم نسبت به ارتقاء آن اقدام تا بدینوسیله هم نقش موثری در بهینه سازی و پیشبرد صنایع مختلف داشته و هم سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص دهد .

123movies