En
(+9821) ٨٨٧٥٤٥٦٣

تضمین کیفیت

شرکت آرین کادک با تمرکز بر توان و تجربه کادر شرکت ,  کیفیت را سرلوحه کار خود قرار داد . بر این اساس نسبت به ارزیابی سیستماتیک تولید کنندگان  اروپایی و آسیایی اقدام  می نماید.

همچنین در راستای حفظ یکنواختی کیفیت محصولات , شرکتهای تولید کننده  ی طرف قرارداد هر ساله توسط شرکتهای ارزیاب بازدید و ارزیابی میگردند . کالاهای خریداری نیز قبل از ارسال بر اساس کیفیت تعریف  شده توسط این شرکت که بر اساس استانداردهای شرکتهای خودروساز مادر تدوین گردیده , توسط شرکتهای بازرسی بین المللی مورد بازرسی قرار می گیرند . 

123movies